Obchodné podmienky a reklamačný poriadok 

Obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti TortyMia, s.r.o. so sídlom Turie 578, 013 12  Žilina 
IČO: 50626043 DIČ:  2120395640

Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.66778/L


Prevádzka: Višňové 61, 013 23 Žilina

Telefónne číslo: 0948 102 869

Email: tortymiaza@gmail.com

Bankové spojenie:  IBAN: SK6702000000003764723456

Orgán dohľadu:  Regionálna veterinárna a potravinová správa ŽILINA, Jedľová 44, 010 04 ŽILINA

Otváracie hodiny: 

Po-Pi na objednávku

So na objednávku

Ne zatvorené

Čas vyzdvihnutia výrobkov si dohodneme pri záväznom potvrdení objednávky.

Objednávka
Objednávku na torty s náročnejším zdobením realizujte min. 14 dní vopred.
Torty nepoťahované, torty s obrázkovou potlačou min. 5-7 dní vopred  
/telefonicky si overte dostupnosť termínu/ .

Objednávka prijatá osobne, telefonicky i elektronicky je považovaná za zaväznú po odsúhlasení  objednávky oboma stranami. 

POTREBNÉ ÚDAJE PRI OBJEDNÁVKE TORTY:
1. Vaše meno, telefónny kontakt
2. Dátum a čas vyzdvihnutia
3. Zdobenie torty /popis, váš obrázok, obrázok z našej galérie - KÓD na obrázku , nápisy na tortu-meno, vek, iný text/
4. Typ plnenia torty /nájdete v typy plniek/
5. Veľkosť torty /počet porcii, príp. váha /min 3kg/
6. Alergie na potraviny /orechy, lepok, laktóza.../
7. Približný rozpočet na tortu.


Zmena v objednávke

Zmena v objednávke je možná 7 dní pred termínom vyzdvihnutia zákazky.
Pri zložitom zdobení najneskôr 20 dní pred termínom vyzdvihnutia.

Storno objednávky

Záväznú objednávku má zákazník právo stornovať  najneskôr  7 dni pred vyzdvihnutím  výrobku. 

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku z dôvodu vyššej moci /výpadok energii, ochorenie zamestnancov a pod. / V prípade, že táto situácia nastane  kontaktujeme zákazníka  a dohodneme sa na ďalšom postupe/. 

Záloha za záväznú objednávku je nevratná.

Platobné podmienky
Platba za výrobky - v hotovosti v prevádzke
Záloha za torty sa platí na účet, alebo osobne v prevádzke.

Cenové podmienky
Predbežná cena je dohodnutá so zákazníkom pri objednávke. 
Pri náročných a špeciálnych tortách si vyhradzujeme možnosť zmeny dohodnutej ceny a to najviac o 20% z predbežne dohodnutej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Dodacie podmienky
Objednaný  výrobok si môžete vyzdvihnúť v  dohodnutom čase na prevádzke. 

Nejedlé časti 
Torty môžu obsahovať nejedlé časti /floristické doplnky, výstuže, drevené špajdle/.
Upozorníme  vás na to.

Reklamačný poriadok 
Reklamácia výrobkov je možná priamo pri preberaní objednávky alebo do 24 hodín odo dňa prevzatia .
Reklamáciu je potrebné telefonicky nahlásiť zodpovednej vedúcej a následne bude reklamácia vybavená na prevádzke.
Pri reklamácii je potrebné vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom  - ak zákazník zistí,  že plnka je iná ako si objednal, príp. vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Výrobky  musia byť správne skladované a pri  vrátení majú mať teplotu do 6°C. Ostatné výrobky je nutné priniesť v 80% množstve s teplotou do 6°C.
Možnosť  reklamácie sa nevzťahuje na vzhľad výrobku, ak ho zákazník už prevezme. 
Preto odporúčame, skontrolovať celkové vyhotovenie objednávky pred prevzatím. 
V prípade uznania reklamácie, budú náklady spojené s vrátením tovaru preplatené. 

Trvanlivosť výrobkov
Záručná doba spotreby výrobkov
So šľahačkovou plnkou: 48 hod
S maslovou plnkou: 72 hod
Po uplynutí záručnej doby právo reklamácie zaniká.
Záručná doba začína plynúť  dňom odovzdania výrobku.
Pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný doklad
Výrobky je potrebné uchovávať pri teplote do 6°C. 

Záverečné ustanovenia
Odovzdaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami:

Cenník toriet /poťahované, nepoťahované/
platnosť od  1.1. 2021

Základná cena torty: 

od 16€ za kg
------------------------

18€ za kg

Torty celozrnné,  s trstinovým cukrom/med/, torty s maslovým korpusom /Red velvet, Sacher, 

Medové torty, Oreo / a plnky s viac druhmi ovocia napr. Very Fruit . 

-------------------------------

18€ za kg

Torty bezlepkové 

-------------------------------

20 € za kg

Torty bezlaktózové

-----------------------------

18e za kg

Torty v tvare 3D


Modelovanie fondánových ozdôb na tortu
/všetky ozdoby pre vás modelujeme vlastnoručne zo špeciálnej fondánovej hmoty/ 

Postavička - modelovanie:
malá 5€ /zvieratká - psík, macík, sloník, sovy ai./
stredná 7€  /figúrky rozprávkové - Mimoň, Minnie, Máša a medveď ai./
veľká 12€ / autá, postavy, zvieratá nad 12cm/ 
Kvety:
malé 2€/ks /malá ruža, lupeňový kvet, .../
stredné 4€/ks /stredná ruža, ľalia.../
veľké 6€/ks /pivónie, veľké ruže, krajkové kvety.../

Tématické ozdoby sa naceňujú individuálne podľa časovej náročnosti modelovania. 

Cena podnosov a krabíc: 
  podnosy:
Podľa veľkosti a pevnosti od 2e-8e

  Krabica:
malá 1€
stredná 2€
veľká /na poschodové torty/ 4-8e

Ceny sú vrátane DPH.

Veľkosť torty podľa porcii

Priemer /kruhové torty/ 

12cm - cca 5 porcii/ len na poschodové torty/
14cm - cca 6 porcii/ len na poschodové torty/
16cm - cca 7 porcii /len na poschodové torty/
18cm - cca 8 porcii /len na poschodové torty/                                                                                                  20cm - cca 8- 10 porcii
22cm - cca 10-14 porcii
24cm - cca 16-20 porcii
26cm - cca 20-22 porcii
28cm - cca 25-30 porcii 
30cm - cca 30-35 porcii
32cm - cca 35-40 porcii 
34cm - cca 40-50 porcii

Zoznam alergénov

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005 - 100, č. 3069/2005 - 100, č. 3493/2005 - 100 a č. 2319/2007 - 100). Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Naše výrobky môžu obsahovať alergény:  1, 3, 5, 7, 8.

Farbivá

Na základe nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, v zmysle ustanovení článku 24 nariadenia EP a Rady ( ES) č. 1333/2008 potravina obsahujúca jedno alebo viacero vybraných farbív musí okrem označenia príslušného farbiva obsahovať aj upozornenie „ Môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí “. Jedná sa o nasledovné farbivá: 

E 110 Pomarančovo žltá, Žltá SY (FCF) E 104 Chinolínová žltá E 122 Azorubín, Karmoizín E 129 Allura červená E 102 Tartrazín E 124 Košenilová červená 4R, Ponceau 4R (!!!pozor nie košenila, to je E 120!!!)


Hygienické opatrenia pre aktuálnu situáciu.

1. Pri práci používame rúško /vymieňame po 2 hodinách za nové/.

2. Pri vstupe do výrobne použijeme dezinfekciu na ruky a nasadíme si jednorazové rukavice.

3. Dezinfikekcia všetkých povrchov účinnými dezinfekčnými prostriedkami je samozrejmosťou každý pracovný deň.  

4. Výrobňu každý deň po práci OZÓNUJEME.

Ozonátor vzduchu je špeciálne navrhnutý na ošetrenie a sanitáciu priestoru vysokým ozónovým šokom.

OZÓN je veľmi silný oxidant a je najsilnejšie dezinfekčné činidlo, ktoré má človek momentálne k dispozícii. Sanitácia ozónom je až 3000 x rýchlejšia a 50 x účinnejšia ako chlór. Oproti chlóru nezanecháva chemický zápach a prirodzene sa rozkladá. Je to sanitácia bez chémie . OZÓN má mimoriadne veľkú mikrobiocidnú účinnosť. Pri vhodnom použití a správnom dávkovaní likviduje všetky známe baktérie , vírusy, plesne a iné mikroorganizmy . (napr. má schopnosť dezinfikovať omietky do hĺbky 2cm).
5. Výrobky vydávame vonku.